גאָרנישט געפונען

אַנטשולדיקן, אָבער קיין איינסן זענען געפונען.